Pay by invoice / Personal service

Värderingskorten

  • 460 kr

Värderingskorten hjälper dig att tydliggöra dina egna och andras värderingar, lära känna och utveckla ditt team samt utveckla ditt eget ledarskap.

In stock.
Share
Stock: 675
Article Number: 63
Supplier: Resultatbolaget

Värderingskorten hjälper dig att tydliggöra dina värderingar.

Har du funderat på varför vissa gör som de gör? Personliga värderingar beskriver vad vi tycker är viktigt i livet. Även om vi inte är medvetna om våra egna personliga värderingar finns de där varje dag och påverkar våra attityder till omvärlden och beteenden i vardagen.

Denna kortlek hjälper dig att ta reda på vilka dina personliga värderingar är och synliggör dessa.

Du kan använda korten i arbetsteamet, i familjen eller för din egna personliga utveckling. Nedan beskrivs tre sätt att använda Värderingskorten på.


1. Incheckning med värderingskort

Syfte: Lära känna varandra mer på djupet i gruppen samt egen reflektion om vilken värdering som är viktig för mig just nu.

Gruppstorlek: 3 - 8 personer

Tidsåtgång: 30 minuter (baserat på 8 personer)

Förberedelser: Lägg ut alla kort på ett bord med värderingarna uppåt. Be deltagarna ställa sig runt bordet.

Genomförande

Välj ett eller två värderingskort som är viktiga för dig just nu. Det finns såklart fler värderingar som är viktiga men plocka ut dom som du vill dela med dig av till gruppen.

Gå laget runt och låt var och en berätta om sin värdering, beskriv gärna varför denna värdering är viktig för dig. Har du med dig den från barndomen? Får du energi av värderingen? Är värderingen synlig för andra? Hur kommer värderingen till uttryck?

Avsluta med en reflektionsrunda. Hur kändes det att dela med sig av sin värdering och hur var det att lyssna på andra.


2. Självkännedom genom värderingar (teamstärkande aktivitet)

Syfte: Lära känna sig ännu bättre genom att se vilka värderingar som är viktiga och hur dom kommer till uttryck.

Gruppstorlek: ca 4–6 personer

Tidsåtgång: 1–2 timmar

Förberedelse: Ta fram en kortlek till vardera gruppen (4–6 personer), lägg ut korten på bordet med orden uppåt.

Genomförandet:

Låt varje person reflektera och välja ut minst 10 värderingar som är viktiga för en. Skriv ner värderingarna på ett papper och lägg tillbaks korten i fall någon annan vill se just den värderingen.

Titta på dina ord och försök att rangordna så du får fram 5 st värderingar som starka för dig. Reflektera, varför är dessa värderingar viktiga för dig? Finns det en händelse där värderingen har fått ta plats/varit synlig? Är det någon av dessa värderingar som hjälper dig att fatta beslut? Fundera också på när du blev arg eller ledsen senaste? Var det någon som ”trampade” på din värdering.

Dela med dig av en berättelse som kopplar an till din/dina värderingar inför din grupp. 10 min per person.

Reflektera: Hur var det att fy syn på dina viktigaste värderingar? Hur kan du använda dig av detta framåt? Hur var det att lyssna på andra?


3. Teamstärkande aktivitet

Syfte: För att skapa effektivare team så behöver vi kunna känna tillit och prata om vad vi är stolta över. Denna övning går ut på att plocka fram sina värderingar som man är stolt över.

Gruppstorlek: 4–10 personer (ett team som känner varandra och som jobbar med varandra)

Tidsåtgång: 15 min

Förberedelse: Lägg värderingskorten med orden uppåt på ett bord, är ni fler än 5 kan man ta två kortlekar.

Genomförande:

  • Gör denna övning som en incheckning eller när det passar i en work shop/utbildning.
  • Låt varje deltagare välja ett till två kort med fokus på; denna värdering är jag stolt över att ha.
  • Låt alla berätta om sin värdering och hur denna värdering kommer till uttryck och kan hjälpa företaget.
  • Avsluta med att reflektera, fick du reda på något nytt om dina kollegor, hur var det säga högt till andra vad du är stolt över?


4. Sätta mål kopplat till dina värderingar

Syfte: Att hitta drivkraften att uppnå dina mål med hjälp av dina värderingar.

Gruppstorlek: Kan göras individuellt eller med 4–6 personer

Tidsåtgång: 2–3 timmar (beroende på om detta görs i grupp eller individuellt)

Förberedelser: Lägg ut värderingskorten framför dig. Ha papper och penna tillgängligt.

Genomförande

Välj ut ca 10 värderingar som är viktiga för dig. Lägg dom åt sidan.

Individuellt, skriv ner vilka mål som du vill uppnå under detta år/ditt liv/kvartal/månad på ett papper. Det kan vara ca 3-8 mål.

Titta på dina mål som du skrivit ner och prioritera, vilka av dessa mål är absolut dom viktigaste för dig att uppnå.

När du har prioriterat dina mål tittar du på dina värderingar som du tagit fram, vilka värderingar kommer leda dig fram till målet? Har du tillräckligt mycket driv (värdering) för att lyckas med målet/målen eller behöver du ta hjälp av någon?