Betala med faktura/ Gratis frakt / Personlig service

3 st YESbox – Cards for value conversations (spara 400 kr)

  • 1 997 kr

YESbox värdekort skapar ett roligt och meningsfullt medarbetarsamtal som utgår från det som är viktigt för varje medarbetare.

I lager.
Dela
Artikelnummer: 95
Leverantör: Resultatbolaget

YESbox – cards för value conversations skapar ett roligt och meningsfullt medarbetarsamtal som utgår från det som är viktigt för varje medarbetare. Kortleken vägleder till ett samtal som utgår från att varje medarbetare är unik med olika bakgrund och värderingar.

En del av samtalet handlar om reflektion och att förstå våra olika sätt att prioritera och kommunicera. Att reflektera skapar utveckling och gör det lättare att hantera känslor. Medarbetaren kan lättare gå från att bara känna till att tänka efter och reflektera över egna och andras beteenden. På så vis byggs en givande dialog där ledaren även kan träna sin coachande förmåga.

Hur går det till?

  • Medarbetaren väljer och prioriterar de värdekort som är viktigast i nuvarande arbetssituation.
  • För varje kort (område) ställer ledaren frågor utifrån en coachande och inlyssnande process.
  • Dokumentera tillsammans.
  • Baserat på diskussionen kring korten skapas personliga utvecklingsmål och aktiviteter för fortsatt uppföljning.
  • Samtalet avslutas genom att bestämma uppföljning.

Varför?

  • När ledaren utgår från medarbetarens val och värderingar leds samtalet snabbt in på vad som är viktigt för varje individ.
  • Ledaren lär känna medarbetaren, blir bättre på att lyssna och förstår vad som är centralt för just den medarbetaren.
  • Tack vare processen, börjar medarbetarna ta fler egna initiativ  och både medarbetaren och själva dialogen utvecklas.

Denna kortleken är på engelska.