Vårt sortiment

Inspiration - Tre smarta sätt att använda Fotokorten

1. För incheckning & Presentation
Låt varje deltagare välja ett eller flera kort och svara på ett antal frågor som du som möteshållare har förberett. Det kan till exempel vara:
Vem är du?
Berätta om en höjdpunkt i ditt liv!
Berätta om en dold talang!
Varför är du glad att vara med här idag?
Vad är viktigt för dig för att du ska fungera i en grupp?

Gå laget runt och låt alla berätta om sina kort. Om du har flera kort så är det en fördel att ta flera varv och ta en fråga i taget.

2. För att ta reda på deltagarnas förväntningar
Inled mötet med att gå igenom mål, syfte och agenda. Därefter låter du varje deltagare välja ett kort som symboliserar en förväntan de har med mötet.
Låt sedan varje person visa sitt kort och berätta om sin förväntan.
Sätt gärna upp de valda korten på väggen så att du i slutet av mötet kan stämma av förväntningarna. Eventuellt kan du be att alla som fick sin förväntan uppfylld att hämta sitt kort och berätta kort hur den uppfylldes.

Avsluta med att prata om vad ni behöver göra för att möta resterande förväntningar.

3. För att ta reda på nuläge och önskat läge - NÖHRA
Låt var och en välja ett kort som symboliserar var ni befinner er idag i en viss fråga. Till exempel hur samarbetar vi idag, hur möter vi våra kunder idag, hur jobbar vi med förbättringar etc.
Låt därefter alla välja ett kort som symboliserar hur ni skulle vilja att det var.
Därefter låter ni var och en berätta om sina kort och sätta upp dem på väggen i två grupper: en för nuläge och en för önskat läge.
Därefter kan ni om ni vill prata om vad som hindrar er och vilka resurser ni har för att komma till det önskade läget.

Slutligen bestämmer ni vad ni behöver göra och vilka aktiviteter ni behöver skapa för att nå ert önskade läge.Inspiration - Tre smarta sätt att använda Coachkortleken

1. Dra ett kort
Börja mötet med att gå laget runt och låt alla deltagare dra ett kort ur högen och svara på frågan. Om man får en fråga som man inte kan/vill svara på så är det bara att dra ett nytt kort.

2. Välj ett kort
Detta är en lite mjukare variant än första förslaget. Lägg ut alla korten på borden så att de går att läsa. Låt alla välja ett, två eller tre kort utifrån vad de vill berätta om för de andra.

3. Mingel
Dela ut ett kort till varje deltagare på mötet/utbildningen. Ge dem sedan följande instruktioner (kan vara bra att ha på blädderblock eller Powerpoint för de som är visuella).
1. Ta ditt kort
2. Räck upp handen och hitta en kollega
3. Ställ frågan på ditt kort till din kollega
4. Svara på frågan du får
5. Dela en förhoppning du har med dagen
6. Byt kort med varandra
7. Upprepa steg 1-7, prata med så många som möjligt

Läs vår blogg för inspiration, verktyg och metoder för hur du skapar bra möten, samtal och utbildningar.