Betala med faktura/ Gratis frakt / Personlig service

Feedbackkorten – ny design!

 • 460 kr

Feedbackkorten hjälper dig att skapa en god feedbackkultur i teamet. Korten med egenskaper på gör det lättare att hitta och uttrycka feedback till andra.

I lager.
Dela
Artikelnummer: 7
Leverantör: Resultatbolaget

Kortleken är verktyget som hjälper en grupp till fantastiska samtal, engagerade medarbetare och tryggare team. När vi förstärker det vi är bra på, trivs vi bättre. Vi utvecklas och håller fokus mot ett önskat resultat. Asken innehåller 52 kort som beskriver styrkor och positiva egenskaper. Använd korten för att ge uppskattande feedback i arbetsteamet eller för att hitta dina egna styrkor. 

Nedan beskrivs flera olika sätt att använda Feedbackkorten på. 

Have fun!


1. Första intryckets feedback 

Syfte: Skapa en medvetenhet om vad du sänder ut som första intryck hos andra. Vad är det första andra ser hos dig?  Första intryck-feedbacken ska vara positiv. Övningen passar bra för en ny grupp som ska jobba ihop under en längre period, eller en grupp som jobbat ihop ett tag.

Gruppstorlek: 3 – 8 personer 

Tidsåtgång: 30 minuter (baserat på 8 personer) 

Förberedelser: Lägg ut feedbackkorten på ett bord med egenskaperna uppåt.  

Genomförande 

 1. Lägg ut korten synliga för alla.
 2. Be alla deltagare att reflektera över sitt första intryck av de övriga personerna i gruppen. 
 3. Låt varje person får välja ett kort till vardera av de övriga deltagarna. Korten ska väljas med utgångspunkt i de styrkor/beteenden som man uppfattade direkt.
 4. Gå laget runt och låt var och en lämna över korten till personerna, tillsammans med en motivering.  
 5. Avsluta gärna med en reflektionsrunda kring hur det kändes att få första intrycket feedback.  

_______

2. Uppskattande feedback

Syfte: Att ge uppskattande feedback till varandra. Passar bra för både nya grupper och grupper som arbetat tillsammans länge.

Gruppstorlek: 3 – 8 personer

Tidsåtgång: 30 minuter (baserat på 8 personer)

Förberedelser: Lägg ut alla kort på ett bord med egenskaperna uppåt. Be deltagarna ställa sig runt bordet.

Genomförande

 1. Välj två kort var, ett till den som står till vänster och ett till den som står till höger. Välj kort utifrån styrkor som du tycker att personer har och som du uppskattar.
 2. Gå laget runt och låt var och en lämna över korten till personerna, tillsammans med en motivering. Ge gärna ett konkret exempel på en situation när personen har visat denna styrka.
 3. Avsluta gärna med en reflektionsrunda kring hur det kändes att få den uppskattande feedbacken.

_______

3. Omgiven av idioter? – Nej superstjärnor!

Ni kanske har läst eller hört talas om boken med det titeln Omgiven av idioter. Det här spelet tog vi fram för att lyfta varandra och synliggöra styrkor hos varandra. För att helt enkelt göra varandra till stjärnor.

Syfte: Att ge uppskattande feedback till varandra. Passar bra för både nya grupper och grupper som arbetat tillsammans länge.

Gruppstorlek: 3 – 5 personer (Det går att vara 7 personer, om ni är fler än 5 behövs två kortlekar)

Tidsåtgång: 90 – 120 minuter (baserat på 5 personer)

Förberedelser: Lägg ut alla kort på ett bord med egenskaperna uppåt. Be deltagarna ställa sig runt bordet.


Del 1 – ge och ta kort

Genomförande:

 1. Börja med att välja ut två kort till dig själv. Välj kort utifrån styrkor som du tycker att du har och som du är stolt över.
 2. Välj sedan två kort till var och en i gruppen. Välj kort utifrån styrkor som du tycker att personer har och som du uppskattar.
 3. Gå laget runt och låt var och en lämna över korten till personerna, tillsammans med en motivering. Ge gärna ett konkret exempel på en situation när personen har visat denna styrka. Om person A börjar ge sin feedback till B är det sedan Bs tur att ge till C. Alla lyssnar på allas feedback. När ni har gått ett varv så är det sedan As tur att ge till C, Bs tur att ge till D osv.
 4. De sista två varven tar ni de korten ni valt till er själva och motiverar och ger exempel på situationer när ni visat denna styrka.
 5. Avsluta gärna med en reflektionsrunda kring hur det kändes att få den uppskattande feedbacken. Om ni vill kan ni jämföra kort ni gav till er själva med dem ni fick från andra.

Del 2 – att tyda korten

Under tiden ni fick och gav kort till varandra i del ett så kanske ni la märke till att korten har olika färger, närmare bestämt gula, röda, gröna och blå kort. Det är inte en slump utan bygger på olika beteendestilar.

Lägg nu upp korten framför er och titta på de kort ni fick och vilka färger de har. Har du fått kort från alla de fyra färgerna, saknas någon färg eller har du någon färg som du har fler kort i? Gå laget runt och berätta hur din färgkarta ser ut.

Du som spelledare kan sedan läsa upp följande:

Beteendestilar brukar ibland symboliseras av olika färger, bland annat i beteendeanalysen DiSC som boken Omgiven av idioter bygger på. OBS. Detta spel ersätter inte ett test som är vetenskapligt säkerställt utan detta är bara en fingervisning av hur du har uppfattats av de andra personerna i din grupp. Ofta får man kort från alla färger men har övervägande av en eller två färger. Nedan följer en förenklad beskrivning av hur dessa beteenden brukar beskrivas.

Röda personer (om du har fått många röda kort) beskrivs ofta som ansvarstagande, modiga och resultatfokuserade. Om du ger en uppgift till en röd person kommer denne att ta den i mål, i tid och inom budgetens ramar. Röda är ofta snabba, säger vad de tycker och vill att det ska gå fort framåt. Full fart framåt är de rödas paroll!

Gula personer är visionära, de gillar att testa nytt, är kreativa och har lätt för att få med sig andra på väg mot målet. De ogillar för mycket rutiner och förvaltning. De vill kunna tänka fritt, få prova sig fram och tänka stort. Alltid något nytt är de gulas paroll!

Gröna personer månar om de personliga relationerna, ser till att alla blir inkluderade och att alla har den information de behöver. De är duktiga på att se andra och skapa en varm atmosfär runt omkring sig. Ingen glöms bort är de grönas paroll!

Blå personer är analytiska, sakinriktade och detaljfokuserade. De är bra på att se vad som kommer att ske i flera steg framåt om vi gör si eller så. De vill ha full koll på läget innan de ge svar. Att sätta sig in i alla detaljer tar tid så det behöver de blå innan de kan besluta eller ge råd. Inget glöms bort är de blåas paroll.

_______

4. Feed forward

Syfte: Att identifiera beteenden som vill gillar hos oss själva samt beteenden som vi vill bli bättre på. Passar grupper som känner varandra.  

Gruppstorlek: 2 – 6 personer

Tidsåtgång: ca 60 min (baserat på 6 personer)

Förberedelser: Lägg ut alla korten på bordet så att egenskaperna ligger uppåt och går att läsa.

Genomförande:

 1. Börja med att välja två kort med egenskaper som du tycker är styrkor hos dig själv. Det är sådant du gillar hos dig själv och är stolt över. Lägg dessa i en hög med egenskaperna neråt.
 2. Välj sedan två kort med egenskaper som du vill utveckla hos dig själv. Lägg dessa i en annan hög med egenskaperna neråt.
 3. Börja med era styrkor. En person beskriver styrkan som den ser hos sig själv och ger exempel på hur denna egenskap tar sig uttryck genom att ge exempel på beteenden. Ta ett kort per person och gå laget runt två gånger så att alla kort tar slut.
 4. Berätta sedan om korten i hög två (utvecklingsområdena). Beskriv varför du vill utveckla denna egenskap. Om du vill kan du sen fråga gruppen om tips på hur du skulle kunna göra för att förstärka denna egenskap genom konkreta exempel på beteenden.

  Exempel: Du berättar att du vill bli mer relationsorienterad (dina styrkor är analytisk och sakorienterad). Gruppen ger dig sedan tips om att du kan prova att ställa fler personliga frågor till dem och bli mer öppen kring sig själv genom att berätta vad du gör på fritiden. Kom ihåg att tacka för tipsen.

 5. Gå laget runt två gånger så att alla har berättat om sina kort och fått tips.
 6. Avsluta genom en ny runda där alla får berätta om en ny sak de ska träna på för att utveckla sitt beteende.

_______


Förändrande feedback  

Syfte: Tänk att förändrande feedback ska leda till ett lärande. För att ge förändrande feedback till någon annan är det bra om ni har tillit tillvarandra och att mottagaren är mottaglig att få feedback. 

När du ger feedback utgå ifrån dig själv, använd dig av Jag-budskapet. Tex: Jag kan bli stressad/frustrerad när du… Jag känner att när du…..  

Förändrande feedback ska ges enskilt en och en. Använd gärna feedback kortleken i ditt 1 to 1-samtal eller vid möten med en person. Förbered personen i fråga att ni ska ge varandra feedback. Lägg ut korten som inspiration och du som har bjudit in till mötet eller är chef börjar. 

Reflektera sedan hur det var att ta emot feedbacken och vad ni lärde er av detta.