Betala med faktura/ Gratis frakt / Personlig service

Korten för Spelregler

 • 460 kr

Denna kortlek hjälper dig och gruppen att skapa gemensamma spelregler på ett enkelt och samskapande sätt.

I lager.
Dela
Lagersaldo: 835
Artikelnummer: 93
Leverantör: Resultatbolaget

Undersökningar visar att det mest avgörande för om en grupp har en bra möteskultur eller inte, är om gruppen har kommit överens om spelregler för sina möten. Skillnaden är stor på om chefen/mötesledaren bestämmer vilka spelregler som ska gälla själv, eller om gruppen får vara med att ta fram spelreglerna. Vi rekommenderar varmt att alla får vara delaktiga i denna process. Skillnaden blir att alla känner ägarskap och delaktighet och det leder till att spelreglerna följs i högre utsträckning.

Denna kortlek hjälper dig och gruppen att göra just detta på ett enkelt och samskapande sätt.


Instruktioner och idéer på hur du kan använda Korten för spelregler

Instruktion 1: 
Sätt spelregler för en grupp

Syfte: Att skapa tydliga spelregler för en grupp som har återkommande möten

Tidsåtgång: 30 - 45 min

 1. Sprid ut korten på ett bord synligt för alla deltagare. Berätta för deltagarna att korten är förslag på spelregler.
 2. Be alla deltagare välja 1-3 kort som de tycker är viktiga i era gemensamma möten. (Om ni är fler än 10 personer be deltagarna sätta sig två och två eller tre och tre och välja ut 3 viktiga spelregler tillsammans.)
 3. Gå laget runt och be deltagarna berätta om sitt val och varför de valt denna.
 4. Prioritera sedan tillsammans de cirka 5 spelreglerna som är viktigast för att ni ska skapa en bra möteskultur.
 5. Reflektera sedan tillsammans – kan vi enas om dessa?
 6. Besluta hur ni ska dokumentera och följa upp dessa, samt hur ni flaggar för och agerar om någon inte följer dem.


Instruktion 2: 
Skapa spelregler vid konflikthantering och medling

Syfte: Att skapa en bra dialog och underlätta kommunikation mellan olika parter i en konflikt.

Tidsåtgång: ca 30 min

 1. Berätta om syftet med att ta fram spelregler tillsammans för hur vi ska bete oss och vara mot varandra i denna konfliktsituation.
 2. Sprid ut korten på ett bord så att de blir synliga för alla deltagare. Berätta för deltagarna att korten är förslag på spelregler och att de nu ska få välja ut några som de tycker är extra viktiga för att skapa en bra dialog i den uppkomna situationen.
 3. Be alla deltagare välja några kort utifrån vad de själva har behov av.
 4. Gå laget runt och be alla dela med sig av vilka kort de valt samt vilket behov som ligger bakom valet av just de kortet.
 5. Efter varje kort - stäm av med samtliga deltagare om detta känns ok och om de kan ställa upp på denna spelregel.  
 6. Låt gärna de valda spelreglerna ligga kvar på bordet eller skriv upp dem på en whiteboard/blädderblock så att du kan påminna om spelregeln under resten av mötet. Förstärk gärna beteenden som förstärker spelreglerna genom uppmuntran/feedback och påminn deltagarna om de råkar glömma av någon av spelreglerna.


Instruktion 3: 
Utvärdera en grupps möten

Syfte: att utvärdera och förbättra våra möteskultur

1. Sprid ut korten på ett bord så att de blir synliga för alla deltagare. 

2. Be deltagarna att välja två olika kort som svarar på frågan:

 • Det här gör vi bra idag och det ska vi fortsätta göra
 • Det här gör vi för lite av och behöver göra mer av/börja göra
 • Gå laget runt och lyssna på vad alla har valt för kort.

3. Reflektera sedan tillsammans kring vilka mönster som blev tydliga. Vad uppskattar gruppens medlemmar och vilka behov har de?

4. Ta beslut om eventuella åtgärder.


Instruktion 4: 
Incheckningsfrågor

Syfte: att starta ett möte och ta reda på deltagarnas olika behov.

1. Förbered genom att välja en fråga som du vill att deltagarna ska ta ställning till inför dagens möte. Ta gärna inspiration från följande frågor

 • På vårt möte idag är det viktigt att vi ...
 • I vårt samarbete är det viktigt att vi ...
 • För att vi ska lyckas tillsammans är det viktigt att vi ...
 • Min förväntan på oss är att vi ...
 • Jag blir imponerad om vi ...
 • Jag blir besviken om vi inte ...
 • I vår grupp är det viktigt att vi ...
 • För att jag ska må bra i denna grupp är det viktigt att vi ...
 • Idag väljer jag att bidra till mötet genom att ...

2. Skriv upp frågan på en whiteboard/blädderblock och be deltagarna svara på frågan genom att välja ett av korten.

3. Gå laget runt och lyssna på vilka kort deltagarna valde. Ställ gärna förtydligande följdfrågor.

4. Reflektera tillsammans och prata om vad ni eventuellt behöver göra för att uppnå de behov som finns i gruppen.


Lycka till!