Betala med faktura/ Gratis frakt / Personlig service

Känslokorten

  • 460 kr

Känslokortleken är verktyget som hjälper oss att prata om känslor i olika situationer. Det kan hjälpa oss att förstå oss själva och också att förstå andra.

I lager.
Dela
Lagersaldo: 1014
Artikelnummer: 71
Leverantör: Resultatbolaget

Känslokorten fördjupar samtal och underlättar dialoger.

Känslokorten är till hjälp för att sätta ord på händelser, upplevelser och öppnar upp för samtal. Det ger möjlighet till fler perspektiv och skapar en förståelse för hur jag själv reagerar och känner samt för att höra hur andra upplever en situation och vilka känslor det gett upphov till.

Korten kan användas både i individuell coaching och till grupper för att sätta ord på hur vi känner oss just nu. Vi kan också prata om vad vi upplevt och hur vi känt i en tidigare situation.

Alla kan använda dessa kort – du själv, teamet, familjen och skolan.


Tips för användning
Känslokortleken är verktyget som hjälper oss att prata om känslor i olika situationer. Det kan hjälpa oss att förstå oss själva och också att förstå andra. Våra känslor och emotioner påverkar oss i hög grad och ger oss ledtrådar till vad som är bra och vad som skaver i våra liv och planer.

Tips! När du ställer frågor om nuläge, framtida mål, planer etc. ställ också frågan om vilka känslor detta väcker. Det ger oss en ökad förståelse om vad som påverkar oss.
Tänk också på att alltid uttrycka känslor utifrån dig själv och din upplevelse, dvs jag-budskap; ”jag känner”.


Instruktion: Incheckning
1. Sprid ut korten på ett bord synligt för alla deltagare.
2. Berätta för deltagarna att korten representerar känslor som vi alla kan ha.
3. Be deltagarna att välja ett eller flera kort för att definiera en känsla de har inför exempelvis dagens möte eller dagens utmaning.
4. Gå sedan laget runt och låt alla berätta om den utvalda känslan.
5. Nu har ni gjort en incheckning utifrån en känsla.
6. Starta sedan upp ert möte.


Instruktion: Temperaturmätning vid förändring
1. Sprid ut korten på ett bord synligt för alla deltagare.
2. Berätta för deltagarna att korten representerar känslor som vi alla kan ha.
3. Beskriv syfte och mål med samtalet. Exempelvis: På vilket sätt har jag påverkats av vår förändring? Vilka känslor har jag känt?
4. Dela in deltagarna två och två och be dem välja ut en till tre känslor som just de upplevt utifrån den givna situationen.
5. Gå sedan laget runt och låt var och en berätta om en av dessa känslor.
6. Avsluta med en reflektionsrunda där ni pratar om hur det kändes att prata om känslorna kring situationen och vad var och en tog med sig från samtalet.


Instruktion: Nå våra mål
1. Sprid ut korten på ett bord synligt för alla deltagare.
2. Berätta för deltagarna att korten representerar känslor som vi alla kan ha.
3. Beskriv syfte och mål med övningen. Exempelvis: Hur vill vi känna när vi nått våra mål? Och vilka känslor kan tänkas ligga i vägen för att vi ska nå fram?
4. Arbeta i flera små grupper om ni är många annars två och två.
5. Redovisa för varandra.
6. Välj ut tre till fem känslor som ni vill känna när ni har uppnått era mål.


Lämna gärna en recension när ni testat korten – vi uppskattar alltid att höra vad våra kunder tycker!