I lager.

Feedbackkortleken

390 kr

Kortleken är verktyget som hjälper en grupp till fantastiska samtal, engagerade medarbetare och tryggare team. När vi förstärker det vi är bra på, trivs vi bättre. Vi utvecklas och håller fokus mot ett önskat resultat. Asken innehåller 52 kort som beeskriver styrkor och positiva egenskaper. Använd korten för att ge uppskattande feedback i arbetsteamet eller för att hitta dina egna styrkor. 

Have fun!